Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Na světě jsou dvě skupiny lidí: ti, které lze zařadit do jedné ze dvou skupin, a ti druzí.

Štítky: Matematika

Podobné:
Jsou tři druhy matematiků: ti, co umějí počítat, a ti, co počítat neumějí.

Štítky: Matematika

Na světě jsou dvě skupiny lidí: ti, kteří tvrdí, že svět lze rozdělit na dvě skupiny lidí, a ti druzí.

Štítky: Matematika

Svět lze rozdělit na dvě skupiny lidí:
na ty, kteří tvrdí, že svět lze rozdělit na dvě skupiny lidí
a na ty, kteří tvrdí, že:
  svět lze rozdělit na dvě skupiny lidí:
  na ty, kteří tvrdí, že svět lze rozdělit na dvě skupiny lidí
  a na ty, kteří tvrdí, že...

Štítky: Matematika

Na světě jsou dvě skupiny lidí: jedni se matematikou nezabývají a ti druzí se o ně starají.

Štítky: Matematika