Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Jak to dělají

Matematici do it by the numbers.
Matematici do it in numbers.
Matematici do it with a Minkowski sausage.
Matematici to dělají konstantně.
Matematici to dělají spojitě.
Matematici to dělají diskrétně.
Matematici to dělají pořád, pokud to mohou udělat jednou a pak ještě jednou.
Matematici to dělají teoreticky.
Matematici to dělají, aby si to dokázali.
Matematici to dělají v relacích.
Matematici to dělají s Nobelovou manželkou.
Matematici to dělají bezlimitně.
Matematici to dělají do nekonečna.
Matematici dokazují, že to dělali.
Matematici to nedělají. Nechávají to čtenáři jako cvičení.

Aerodynamici to dělají s odporem.

Algebraici to dělají ve všech možných svazech.
Algebraici to dělají s tělesy.
Algebraici to dělají symbolickou manipulací.
Algebraici to dělají v okruzích.
Algebraici to dělají na polích.
Algebraici to dělají v grupách.

Algebraičtí geometři do it for variety.
Algebraičtí geometři do it three-fold.

Analytici to dělají spojitě.
Analytici to dělají hladce.
Analytici to dělají skoro všude.
Analytici to dělají, dokud nenarazí na limity.
Analytici to dělají reálně.

Aplikující matematiku to simulují na počítačích.
Aplikující matematiku to dělají s reálným modelem.

Astrofyzici to dělají potmě.
Astrofyzici to dělají s dalekohledem.
Astrofyzici to dělají s velkými objekty.

Bankers do it with interest.

Bayesiánci do it with improper priors.

Diferenciální analytici do it in a degenerate case.

Diferenciální geometři to dělají na hladkých konturách.
Diferenciální geometři to dělají nad a pod křivkami.

Funkcionální analytici to dělají na nosičích.
Funkcionální analytici do it with degenerate colonels.

Fyzici to dělají na horizontu událostí.
Fyzici to dělají ve vlnách.
Fyzici to dělají zavěšení v lanech na kladkách.
Fyzici to dělají vektorově.
Fyzici to dělají v pravý moment.
Fyzici to dělají silou.
Fyzici to dělají impulzivně.

Galoisovci to dělají na poli.

Geometři to dělají involutorně.
Geometři to dělají symetricky.

Indukcionisti to dělají pořád, pokud to mohou udělat jednou a pak ještě jednou.

Informatici to dělají do hloubky.

Kardinály se při tom tváří nedostupně.

Klasičtí geometři to dělají na hraně.
Klasičtí geometři to dělají v pravém úhlu.
Klasičtí geometři do it on the nine-point circle.

Kombinatorici to dělají diskrétně.
Kombinatorici to dělají tolika způsoby, kolika to jde.

Complex analysts do it between the sheets.
Complex analysts do it under a universal cover.
Komplexní analytici to dělají imaginárně.

Komutativní algebraici do it regularly.

Konstruktivisté do it without excluding the middle.

Kosmologové jsou s tím hotovi po třech minutách.

Kvantoví fyzici vědí buď jak rychle to dělají nebo kde to dělají, ale nikdy oboje najednou.

Lineární programátoři do it with nearest neighbors.

Logikové do it by choice.
Logikové to dělají konzistentně a úplně.
Logikové to dělají nekonzistentně nebo neúplně.
Logikové to dělají nutně a dostatečně.
Logikové do it with Jensen's device.
Logikové to dělají symbolickou manipulací.
(Logikové to dělají) or [not (logikové to dělají)].

Matematičtí fyzici chápou teorii, jak se to dělá, ale mají potíže dosahovat praktických výsledků.

Maticoví analytici to nedělají, dokud to není pozitivně definitní.
Maticoví analytici do it within a Gershgorin disc.

Obecní relativisté to dělají zakřivení.
Obecní relativisté to dělají mezi melouny položenými na gumové ploše.

Počítající s maticemi to dělají s pivoty.
Počítající s maticemi do it on a mesh.

Reální analytici to dělají skoro všude.
Reální analytici to dělají uniformě.

Statistici to dělají spojitě ale diskrétně.
Statistici do it when it counts.
Statistici to dělají s 95% jistotou.
Statistici to dělají s velkými čísly.
Statistici to dělají s jenom 5% šancí odmítnutí.
Statistici do it with two-tail T tests.
Statistici to dělají. Nakonec, je to normální.
Statistici to pravděpodobně dělají.
Statistici do all the standard deviations.
Statistici by to rádi dělali s celou populací, ale mají jen malý vzorek.

Teoretici analytické teorie čísel do it in the critical strip.
Teoretici analytické teorie čísel do it on the critical line.

Teoretici čísel do it perfectly.
Teoretici čísel to dělají racionálně.
Teoretici čísel to dělají prvočíselněkrát.

Teoretici grafů to dělají čtyřbarevně.
Teoretici grafů to dělají diskrétně.

Teoretici grup do it simply.
Teoretici grup do it with the Monster.

Teoretici hry jsou dominantní.
Teoretici hry to dělají na rovnovážných bodech.
Teoretici hry bodují nejčastěji.

Teoretici chaosu to dělají with sensitive dependence.

Teoretici katastrof při tom padají z postele.

Teoretici množin to dělají s kardinály.
Teoretici množin do it with morass.

Teoretici okruhů to dělají ideálně.

Teoretici pravděpodobnosti to dělají během náhodných procházek.
Teoretici pravděpodobnosti to dělají stochasticky.

Teoretici reprezentace do it for Schur.

Teoretici rozhodování to dělají optimálně.

Topos theorists do it pointlessly.

Teoretici tříd polí do it by capitulation.

Topologové to dělají na gumové ploše.
Topologové to dělají otevřeně.
Topologové do it in multiply connected domains.
Topologové to nedělají. They would rather knot.

Variačníci to dělají lokálně a globálně.

Vývojáři umělé inteligence to zkoušejí dělat od 60. let, ale zatím neuspěli.
Vývojáři umělé inteligence to dělají heuristicky.

Zabývající se Banachovými prostory to dělají úplně.

Zabývající se Hilbertovými prostory to dělají ortogonálně.

Zastánci ryzí matematiky to dělají přesně.

Cantor to dělal diagonálně.
Cantor to dělal, dokud se nezbláznil.
Fermat to zkusil dělat na okraji, ale nemohl se tam vejít.
Galois to udělal noc před tím.
Heisenberg to možná dělal tady.
Möbius to dělal vždy na jedné straně.
Markov to dělal v řetězech.
Newton to dělal stojíc na ramenou velikánů.
Turing to dělal, ale nemohl se rozhodnout, jestli skončil.