Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Fyzika

Jak přiblížit termodynamické zákony hráčům deskových her:
  1. Tu partii nemůžeš vyhrát, ale můžeš dosáhnout remízy.
  2. Jediný způsob, jak dosáhnout remízy, je dosáhnout absolutní nuly.
  3. Absolutní nuly nelze dosáhnout.

Štítky: Fyzika

Hrají v nebi na schovávanou Watt, Newton a Pascal. Watt stojí u pikoly. Pascal se utíká schovat, Newton kolem sebe nakreslí čtverec metr krát metr. Watt skončí, otočí se a povídá: "Deset dvacet Newton!" "Já nejsem Newton, já jsem Pascal!"

Štítky: Fyzika

V nebi se sejdou tři fyzikové: Newton, Pascal a Archimedes. I rozhodnou se zahrát si na schovávanou. Archimedes, jako služebně nejstarší, počítá u pikoly. Sotva začne, Pascal zmizí skryt ve vegetaci. Newton jen popojde, nakreslí na zem okolo sebe čtverec metr krát metr a čeká. Archimedes dopiká, otočí se a zvolá: "Deset dvacet Newton!" Newton však zakroutí hlavou a povídá: "Kdepak - Newton na metru čtverečním je Pascal!"

Štítky: Fyzika

Novela Ohmova zákona: Čím je dívka lehčí, tím menší odpor.

Štítky: Fyzika

Ideální kapalina je kontinuální, nestlačitelná, má nulovou viskozitu a neexistuje.

Štítky: Fyzika

Otázka při zkoušce z fyziky na univerzitě v Kodani: "Popište jak určit výšku mrakodrapu pomocí barometru."
Jeden student odpověděl: "Upevníte dlouhý kus provazu k vrchu barometru, pak spustíte barometr se střechy mrakodrapu na zem. Délka provazu plus výška barometru se rovná výšce budovy."
Tato vysoce originální odpověď tak rozzuřila zkoušejícího, že studenta vyhodil. Student se odvolal na základě toho, že jeho odpověď byla nepochybně správná, a univerzita jmenovala nezávislého arbitra, aby případ rozhodnul. Arbitr usoudil, že odpověď byla opravdu správná, ale neukázala žádné zjevné znalosti fyziky. K vyřešení problému bylo rozhodnuto zavolat studenta a dát mu šest minut, během kterých by měl ve slovních odpovědích prokázat alespoň minimální obeznámenost se základními principy fyziky.
Student seděl tiše pět minut, čelo zamračené přemýšlením. Arbitr mu připomněl, že čas už uplynul, a student na to odpověděl, že má několik velmi závažných odpovědí, ale nemůže se rozhodnout, kterou použít. Když mu bylo doporučeno, aby si pospíšil, student odpověděl: "Zaprvé můžete vzít barometr na střechu mrakodrapu, hodit ho přes okraj dolů a měřit čas, než barometr dopadne na zem. Výšku budovy lze spočítat podle vzorce H = 0,5g × t2. Pro barometr to ale bude smůla. Nebo, pokud svítí slunce, můžete změřit výšku barometru, pak ho postavit na zem a měřit délku jeho stínu. Pak změříte délku stínu mrakodrapu a potom je jednoduchou záležitostí pomocí poměrné aritmetiky spočítat výšku mrakodrapu. Pokud byste ovšem chtěli být vysoce vědečtí, mohli byste upevnit krátký kus provázku k barometru a zhoupnout jím jako kyvadlem, nejdřív k zemi a pak ke střeše mrakodrapu. Výška se vypočítá z rozdílu v gravitační síle T = 2π√(l / g). Nebo jestli má mrakodrap venku únikové schodiště, bylo by jednodušší vyjít nahoru a označovat celou výšku budovy pomocí délky barometru a pak to sečíst. Kdybyste ale chtěli být jenom nudní a ortodoxní, pak byste mohli použít barometr k měření tlaku vzduchu nejdřív na střeše mrakodrapu a pak u země, potom převést rozdíl tlaků v milibarech na stopy, a dostali byste tak výšku budovy. Protože jsme ale trvale nabádáni, abychom uplatňovali nezávislé myšlení a používali vědecké metody, bylo by nepochybně nejlepší zaklepat na domovníkovy dveře a říct mu: 'Kdybyste chtěl pěkný nový barometr, dal bych vám tenhle, když mi sdělíte výšku tohoto mrakodrapu'."

Wikipedia

Štítky: Fyzika, Historky

Student potkal ve vlaku Einsteina a ptá se ho: "Promiňte, pane profesore, zastavuje u tohoto vlaku New York?"

Štítky: Fyzika

A neutron walks into a bar, he asks the bartender "How much for a beer?" The bartender looks at him, and says "For you, no charge."

Štítky: Fyzika, Barové

Přijde neutrino do baru. Barman: "Neutrinům nenaléváme." Neutrino: "Nevadí, já jen procházím."

Štítky: Fyzika, Barové

Přijde supravodič do baru. Barman: "Supravodičům nenaléváme." Supravodič se zvedne a bez jakéhokoliv odporu odejde.

Štítky: Fyzika, Barové

Two atoms bump into each other. One says "I think I lost an electron!" The other asks "Are you sure?" The first replies "I'm positive."

Štítky: Fyzika

Heisenberga zastaví dopravní policie. Policista se ho ptá: "Víte, jak rychle jste jel?" Heisenberg odpoví: "Ne, ale vím, kde jsem."

Štítky: Fyzika

Pokud víte, jak rychle jedete, tak jste se ztratili.

Štítky: Fyzika

Mám kvantové auto. Jakmile se podívám na tachometr, tak se ztratím.

Štítky: Fyzika

Kdy se na narodil Heisenberg? To je velmi, ale velmi nejisté.

Štítky: Fyzika

Jaký je rozdíl mezi normálním a kvantovým mechanikem? Kvantový mechanik umí zaparkovat svoje auto do garáže, aniž by musel otevřít vrata.

Štítky: Fyzika

Jak parkuje kvantový mechanik auto do garáže? Neparkuje - auto je totiž zároveň vně i uvnitř garáže.

Štítky: Fyzika

Jaký je rozdíl mezi mechanikem a kvantovým mechanikem?
Mechanik zkoumá, jak nejlépe zajet do garáže.
Kvantový mechanik zkoumá, jak nejlépe zajet do garáže, aniž by při tom otevřel vrata.

Štítky: Fyzika

Jak to vypadlo na večírku fyziků?
Všichni byli přitahováni k Newtonovi, ale ten se pořád pohyboval konstantní rychlostí a nijak nereagoval.
Einstein si myslel, že to byl relativně dobrý večírek.
Coulomb po příchodu prohlásil: "Tady je ale nabito."
Cavendish nebyl pozván, ale měl koule na to tam stejně přijít.
Cauchy, being the only mathematician there, still managed to integrate well with everyone.
Thompson enjoyed the plum pudding.
Pauli came late, but was mostly excluded from things, so he split.
Pascal byl pod příliš velkým tlakem, než aby si užíval.
Ohm většinu času odporoval Ampérovým snahám lít do něho víno plným proudem.
Hamilton šel ke každému stolu přesně jednou.
Volta usoudil, že společnost na večírku má velký potenciál.
Hilbert was pretty spaced out for most of it.
Heisenberg tam možná byl a možná nebyl.
Curieovi tam byli a celou dobu přímo zářili.
Van der Waals forced himeself to mingle.
Wien radiated a colourful personality.
Millikan se pokapal olejovou omáčkou.
Louis de Broglie jen tak postával v rohu a vlnil se.
Hollerith liked the hole idea.
Stefan a Boltzmann se shodli, že kamna jsou příliš žhavá.
Teslova magnetická osobnost všechny přitahovala.
Compton was a little scatter-brained at times.
Bohr ate too much and got atomic ache.
Watt turned out to be a powerful speaker.
Hertz se ke stolu s jídlem vracel několikrát za minutu.
Faraday had quite a capacity for food.
Oppenheimer got bombed.
Když odešel Kelvin, tak všichni ztuhli.

Štítky: Fyzika

Nadaný inženýr sestrojí svému synovci, nadšenému turistovi, ultimátní zbraň proti polárním medvědům. "Vytvoří to kolem tebe silné pole. Až se přiblíží medvěd, vyzkoušej obě polarity - jedna z nich ho natočí od tebe a on pak v klidu odejde."
Po nějaké době, za polárním kruhem, chystá se na synovce zaútočit mladý medvěd. Synovec tedy zkouší polaritu a skutečně se mu podaří natočit medvěda hlavou pryč. Medvěd se ale přesto přibližuje a za chvíli je u něj. "Kurva, co je?" řve hrůzou synovec. "Máš tam gradient intenzity, kokote," vysvětlí medvěd. "A dej si bacha, za chvíli přijde můj kvadrupolární fotr." "A co to udělá s ním?!" "Jak to mám kurva z hlavy vědět? Já jsem medvěd!"

Štítky: Fyzika

The subatomic particle store had a sale last week.
Electrons: $0.10
Protons: $0.10
Neutrons: free of charge

Štítky: Fyzika

Barman: "Tachyonům nenaléváme." Přijde tachyon do baru.

Štítky: Fyzika, Barové

Barman: "Hej neutrino, kam ten spěch?" Přijde neutrino do baru.

Štítky: Fyzika, Barové

Dva elektrony na stejném orbitalu přijdou od baru. "Elektronům nenaléváme," řekne barman jednomu. "Elektron nenapráváme," řekne barman druhému.

Štítky: Fyzika, Barové

Mechanik přijde do labu a zjistí, že je tam strašný nepořádek. Zavolá si asistenta a roztřeseným hlasem se ho ptá: "Tys... Tys tady na něco šahal?"
Kvantový mechanik přijde do labu a zjistí, že je tam strašný nepořádek. Zavolá si asistenta a roztřeseným hlasem se ho ptá: "Tys... Tys tady něco pozoroval?"

Štítky: Fyzika

Přijde Pascal do baru a kouká: "Jé, nás je tu sto tisíc!" "Ale bejval tu jinej standard, mělo to tady atmosféru," posteskne si barman.

Štítky: Fyzika, Barové

Přijde Bohr do baru, rozhlídne se, z kalhot vytáhne magneton a prohlásí: "TAK MOMENT!"

Štítky: Fyzika, Barové

Entropie už není, co bývala.

Štítky: Fyzika

A photon walks into an airport, looking to get a flight. The ticket agent asks, "Do you have any baggage?" "No," replies the photon, "I'm traveling light."

Štítky: Fyzika

Jak se student vymluví, když nemá úkol z fyziky? "Náhodou jsem spočítal hybnost mého úkolu tak přesně, že teď může být kdekoliv ve vesmíru."

Štítky: Fyzika

Jak přiblížit termodynamické zákony hráčům deskových her:
  1. Tu partii nemůžeš vyhrát.
  2. Nemůžeš ani dosáhnout remízy.
  3. Nemůžeš přestat hrát.

Štítky: Fyzika

Jak přiblížit termodynamické zákony labužníkům:
  1. Nikde nedostaneš oběd zadarmo.
  2. Nikde nedostaneš oběd, který by stál za to, kolik za něj zaplatíš.
  3. Musíš si dát oběd.

Štítky: Fyzika

Čtvrtý termodynamický zákon: půlka studentů neudělá zkoušku.

Štítky: Fyzika

Kněz a fyzik jedou vlakem do Skotska a krátce za hranicemi vidí ovci. Kněz říká: "Podívejte, ve Skotsku mají černé ovce!" Fyzik ho opraví: "Správě byste měl říct, že alespoň jedna ovce ve Skotsku se nám v naší vztažné soustavě alespoň nějakou dobu jeví černá z alespoň jedné své strany."

Štítky: Fyzika

Heisenburg je městečko, o kterém nikdo přesně neví, kde leží.

Štítky: Fyzika

Přijdou do baru Werner Heisenberg, Kurt Gödel a Noam Chomsky. Heisenberg říká: "Tohle je určitě vtip. Ale jak poznáme, jetli je dobrý nebo ne?" Gödel odpoví: "To nepoznáme, protože jsme uvnitř toho vtipu." Chomsky oponuje: "Jasně že je dobrý. Jenom ho špatně vyprávíte."

Štítky: Matematika, Fyzika

Dva fermiony přijdou do baru. První si objedná: "Dal bych si martini s vodkou a citronovou kůrou." Druhý se naštve: "Sakra, to jsem si chtěl dát já!"

Štítky: Fyzika, Barové

Přijde neutrino do baru a nijak neinteraguje s barmanem.

Štítky: Fyzika, Barové

Přijde bar do fyzika... pardon, špatná vztažná soustava.

Štítky: Fyzika, Barové

Einstein vyskočí z tramvaje a žene se na patentní úřad. Jeho šéf na něho křičí: "Einsteine, jdete pozdě!" Einstein s klidem odpoví: "Ano, od vašeho stolu se to tak jeví."

Štítky: Fyzika

A ray of light is travelling through space when it comes up to a black hole. It passes by the black hole and exits the event horizon. The black hole says, "Hey, you can't do that." The ray of light calmly states, "I just did." The black hole replies, "I don't think you understand the gravity of this situation."

Štítky: Fyzika

Inženýr luští doplňovačku a nemůže s tím hnout, tak si zavolá na pomoc kamaráda fyzika. V legendě stojí: "Nahoru, dolů, půvabný, ..." "To je podivný!" odpoví fyzik. "No to vím taky, to jsi mi moc nepomohl," zasmuší se inženýr.

Štítky: Fyzika

Už jste slyšeli o té laboratoři v Antarktidě, kde objevili materiál supravodivý při pokojové teplotě?

Štítky: Fyzika

Přijde Celsius do baru a promrzlý barman povídá: "Škoda že vás nepřišlo víc."

Štítky: Fyzika, Barové

Přijde Hertz do baru a objedná si: "Jedno pivo a ať to kmitá!"

Štítky: Fyzika, Barové

Přijde neutrino do baru, barman se na něho podívá a řekne: "Takový, jako jsi ty, tady neobsluhujeme!" Neutrino s klidem odpoví: "Tak chvilku počkáme."

Nápověda: oscilace neutrin

Štítky: Fyzika, Barové

Tuhle se mi pokazil hadronový urychlovač, tak jsem si zavolal kvantového mechanika, aby mi ho spravil. Ten na něho jen tak poklepal a říká: "Buď to bude ve vlnění nebo v částicích, ale to poznáme, až to otevřeme."

Štítky: Fyzika

Chuck Norris je jediný na světě, kdo dokáže doběhnout monochromatickou vlnu.

Vtip vymyšlen skupinou studentů FJFI ČVUT v Praze při přednáškách z optiky.

Štítky: Fyzika

Přijde Celsius do baru a promrzlý barman povídá: "Škoda že vás nepřišlo víc."
Přijde Farady do baru, objedná si rovnou pět piv a barman povídá: "Hm, pán je kapacita."
Přijde Hertz do baru a objedná si: "Jedno pivo a ať to kmitá!"
Maxwell obvykle jen kroužil kolem baru a koukal, jestli dovezli pivo.
Přijde Newton do baru, objedná si absinth, upije a povídá: "Tak to je síla!"
Ohm chodil do baru jen občas a s odporem.
Přijde Pascal do baru a kouká: "Jé, nás je tu sto tisíc!" "Ale bejval tu jinej standard, mělo to tady atmosféru," posteskne si barman.
Přijde Volta do baru a v místnosti zavládne napětí.
Watt byl v baru přeborník, jeho výkonu málokdo stačil.
Wiedemann chodil do baru nerad. Když ho přemlouvali, tak se obvykle vykrucoval.

Štítky: Fyzika, Barové