Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Kuře přešlo přes cestu. Rozhlédlo se kolem, na chvíli se zamyslelo a přešlo zase zpátky. Poněkud nespokojeně přešlo znovu na druhou stranu, ale stejně jako předtím se tam zastavilo, krátce zamyslelo a poté zklamaně přešlo cestu zpět. Je to tak, pomyslelo si, vnějšek a vnitřek kružnice na sféře jsou homeomorfní. Svobodu bude třeba definovat jinak.

Štítky: Matematika