Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Filozofický problém matematiky: Co se stane s matematiky, když zemřou?
 • Nezemřou, pouze přijdou o některé své funkce.
 • Nezemřou, pouze ztratí svou identitu.
 • Nezemřou, pouze se blíží nule.
 • Nezemřou, pouze se rozloží.
 • Nezemřou, pouze se stanou neřešitelnými.
 • Analytyci nezemřou, pouze se odintegrují.
 • Geometři nezemřou, pouze zanevřou na tečny.
 • Geometři nezemřou, pouze se odznázorní.
 • Geometers die... but they become angles.
 • Numerical analysts never die, they just get disarrayed.
 • Statistici nezemřou, pouze budou roztříděni podle věku a pohlaví.

Štítky: Matematika

Podobné:
Filozofický problém informatiky: Co se stane s programátory, když zemřou?
 • Jsou dealokováni?
 • Stanou se jejich hodnoty nedefinovanými?
 • Budou reinicializováni?
 • Jsou přesunuti na jinou adresu?
 • Jsou jejich systémové zdroje uvolněny?

Štítky: Počítače a informatika

Co se stane s chemiky, když zemřou? Nic moc, prostě přestanou reagovat.

Štítky: Ostatní