Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Paul Dirac, ještě jako student, se zúčastnil matematické konference, kde byl předložen následující problém:
Tři rybáři rybařili na osamělém ostrově. Ryby braly jako divé a rybáři byli tak zabráni do práce, že si ani nevšimli, že se už setmělo a mají naloveno obrovskou hromadu ryb. Rozhodli se tedy, že přenocují na ostrově. Dva rybáři hned usnuli každý pod svým člunem, ale třetí ne a ne usnout, až se nakonec rozhodl odplout domů. Protože nechtěl druhé dva budit, rozdělil úlovek na tři části. Jedna ryba mu ale přebývala. Po chvíli přemýšlení ji hodil do vody, naložil svůj díl a odplul.
Uprostřed noci se probudil druhý rybář. Nevěděl, že první už odplul se svým dílem, a tak rozdělil zbylé ryby na tři části a zase mu jedna ryba přebývala. Tak ji hodil do vody, naložil svůj díl a odplul.
Nad ránem se probudil poslední rybář. Nevšiml si, že ostatní dva už odpluli, rozdělil zbylé ryby na tři části a taky mu jedna ryba přebývala. Hodil ji tedy do vody, naložil svůj díl a odplul.
Úkol zní: určete nejmenší možné množství ryb, které rybáři chytili.
Dirac se na chvíli zamyslel a pak řekl: ulovili -2 ryby. Když první rybář hodil přebytečnou rybu do vody, bylo tam -2 - 1 = -3 ryb. Vzal si svůj díl, -1 rybu, a tím pádem tam bylo -3 - (-1) = -2 ryb. Druzí dva rybáři prostě ten postup zopakovali.

V. Berezinsky: How a theoretical physicist works, Paths into the Unknown No. 2, 1968

Štítky: Historky