Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

- "Za domácí úlohu najděte všechny hyperbolické, parabolické a eliptické body na láhvi Klimo. Kdo to první vyřeší, dostane za odměnu láhev Klimo."
- "A pane inženýre, co když správně najdu všechny ty body na láhvi jiného nápoje?"
- "Tak naleznu hladké zobrazení té láhve na láhev nápoje Klimo a dám vám láhev Klimo."

Štítky: Matematika