Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Když je matematik požádán, aby, řekněme, vypočítal stabilitu obyčejného čtyřnohého stolu, docela rychle dospěje k předběžným výsledkům o stabilitě jednonohého nebo nekonečněnohého stolu. A celý zbytek života stráví neúspěšným řešením obyčejného problému stability stolu s libovolným konečným počtem noh.

Štítky: Matematika

Podobné:
Matematik dostal úkol zatlouct hřebík do zdi. Zobecnil problém na n-dimenzionální úlohu: průnik jednodimenzionálního hřebíku do (n-1)-dimenzionální nadzdi. Dokázal několik fundamentálních vět. Samozřejmě, problém byl příliš rozsáhlý a bohatý, aby šlo najít jednoduché řešení. Dokonce i existence řešení zůstala otevřená.

Štítky: Matematika