Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Doba je zlá a tak se stane, že jsou v jedné restauraci zaměstnáni statistik, inženýr a metematik.
Když poprvé uklízejí stoly, všimne si statistik hořící svíčky na jednom stole, zamračí se a zvrhne ji, takže začne hořet celý stůl. "Nevěděl jsem přesně, jak to uhasit, tak jsem si obstaral větší vzorek, abych z něj mohl vyvodit přesnější závěry."
Inženýr spráskne ruce, vezme nejbližší hasicí přístroj a zakrátko oheň uhasí. Odloží hasicí přístroj a vysvětlí: "Zhodnotil jsem dostupné prostředky, určil nejefektivnější způsob jejich aplikace a prakticky jsem vyřešil problém."
Matematik dlouho pozoruje vzniklý nepořádek, až na doutnající zbytky vylije alkohol, takže se oheň znova rozhoří. Pak vysvětlí zděšeným kolegům: "Nevěděl jsem, jak bych to měl uklidit, tak jsem problém převedl na předchozí, jehož řešení už je známé."

Štítky: Srovnávací