Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Víte, jak matematik nahání lva do ohrádky? Kruhovou inverzí.

Štítky: Matematika

Podobné:
Byl jednou jeden farmář a ten potřeboval pro své ovce co největší plochu pastviny ohradit co nejkratším plotem. Zavolal si na pomoc inženýra, fyzika a matematika.
Inženýr postavil kruhovou ohradu a prohlásil, že to je nejúspornější způsob.
Fyzik postavil dlouhou přímou zeď a prohlásil, že můžeme předpokládat, že je nekonečně dlouhá.
Matematik postavil malinkou ohrádku kolem sebe se slovy: "Já jsem venku a co je za plotem, je uvnitř ohrady."

Štítky: Srovnávací

Inženýr, fyzik a matematik dostanou za úkol postavit s co nejmenším množstvím plotu ohradu, která oplotí co nejvíce prostoru.
Inženýr prohlásí, že je to jasné, a postaví mnohoúhelník co nejpodobnější kruhu.
Fyzik zvolí speciální případ, postaví ohradu kolem rovníku a oplotí půl zeměkoule.
Matematik postaví kolem sebe tři metrové kusy plotu a prohlásí: "jsem venku."

Štítky: Srovnávací

Fyzik, inženýr a matematik dostali za úkol postavit co nejkratší plot kolem malého stáda stojícího dobytka.
Začal fyzik. Vzal si milimetrový papír a zanesl na něj pozici každé krávy, přičemž určil její x a y souřadnice. Pak vyznačil spojnice všech těchto bodů. Nakonec na základě tohoto diagramu postavil plot. Když práci dokončil, oznámil ostatním: "Jsem hotov. Hranice vnitřní oblasti tvořená spojnicemi dobytka je konvexní, z čehož plyne, že délka hranice oblasti je minimální. Q.E.D."
Pak přišel na řadu inženýr. Nejprve zatloukl do země kůl. Pak k němu připevnil konec role dva metry vysokého pletiva a odmotávaje pletivo z role obešel celé stádo, až se vrátil zpět ke kůlu, takže všechen dobytek byl uvnitř. Předal volný konec pletiva fyzikovi a poprosil ho, ať táhne. Jak fyzik tahal, inženýr běhal kolem plotu, kopal do krav, rozhazoval rukama a křičel, aby je donutil jít do středu vznikající ohrady. Zároveň volal na fyzika: "Utahuj to víc! Ještě víc!" Nakonec byly krávy na sebe natlačeny tak, že se nemohly hýbat, a plot kolem nich byl tak utažený, že se jim zarýval do kůže. Inženýr přitloukl pletivo ke kůlu, odřízl zbytek role a zvolal: "Tak a tohle je ten nejkratší možný plot."
Nakonec se úkolu zhostil matematik. Přešel ke zbytku role pletiva, kousek uřízl, obmotal ho kolem sebe a suše prohlásil: "Jsem venku."

Štítky: Srovnávací