Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Principy moderního inženýrského designu
Standardizovaný rozchod kolejí na železnicích v USA činí 1435 mm (4 stopy a 8,5 palce). To je ale neobyčejně divná hodnota. Proč je rozchod zrovna tolik? No protože tak stavěli železnice v Anglii a železnice v USA stavěli emigranti z Anglie.
Proč to Angličani stavěli zrovna tak? Protože první železnice byly postaveny lidmi, kteří předtím stavěli tramvajové tratě a ty měly takový rozchod.
A proč ti použili takový rozchod? Protože lidé, kteří stavěli tramvajové vozy, na to použili stejné nástroje jako při stavbě kočárů, které měly takový rozestup kol.
Fajn! A proč teda měly kočáry zrovna takový divný rozestup kol? No protože kdyby zkusili udělat kočár s jiným rozestupem, tak by se kola na starých silnicích v Anglii mohla snadno ulomit, protože na nich byly vyjeté koleje zrovna toho rozestupu.
A kdo postavil ty staré silnice s kolejemi? První dlouhé silnice v Evropě (a Anglii) postavili v Římském impériu pro legionáře. Od té doby se používají.
A koleje? Původní koleje, které každý respektuje ze strachu ze zničení kočárů, byly vyjety římskými válečnými vozy. Od doby, kdy byly vozy stavěny pro Římské impérium, měly všechny podobný rozestup kol.
Tak jsme se konečně dobrali k odpovědi na původní otázku. Rozchod kolejí železnic v USA je odvozen z původní specifikace válečných vozů Římského impéria.
Byrokracie a specifikace jsou nesmrtelné. Takže až budete zase studovat nějakou specifikaci a divit se, co to tam je za koňský zadek (what horse's rear end came up with it), můžete tím trefit hřebík na hlavičku - protože válečné vozy Římského impéria byly široké tak akorát na dva zadky válečných koní.
A ještě něco. Když se podíváte na raketoplán na startovací rampě, uvidíte po stranách palivové nádrže dva pomocné raketové motory. Vyrábí je společnost Thiokol v továrně v Utahu. Inženýři, kteří je navrhovali, je chtěli udělat širší, ale bylo potřeba je dopravit z továrny vlakem na startovací rampu. A ta železnice vedla tunelem, takže motory musely být tak velké, aby se do toho tunelu vešly. Tunel je o málo širší než železnice, a železnice má rozestup kolejí asi tak na dva koňské zadky.
Takže taková důležitá vlastnost nejpokročilejšího dopravního prostředku na světě byla určena šířkou dvou koňských zadků!

Štítky: Ostatní