Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Cestuje skupina inženýrů se skupinou manažerů ve vlaku. Každý manažer ma svoji jízdenku, inzenýři mají dohromady jen jednu. Najednou jeden z inženýrů volá: "Jde průvodčí!" a všichni inženýři se natlačí do jednoho WC. Průvodčí zkontroluje lístky manažerů a vidí, ze dveře na WC jsou zamčené. Zabouchá na dveře a zavolá: "Jízdenku, prosím!" Z WC se pode dveřmi vysune jeden lístek, průvodčí ho cvakne, prostrčí zpět, poděkuje a spokojeně odchazí.
Na zpáteční cestě mají manažeři jen jeden lístek, a světe div se, inzenýři nemají žádný. Jeden z manažerů uvidí průvodčího a zakřičí: "Jde průvodčí!" a všichni manažeři se utíkají schovat na WC. Inzenýři trochu pomaleji odcházejí na další WC. Poslední z inženýrů, ještě než se schová, zabouchá u manažerů na WC a zavolá: "Jízdenku, prosím..."
Ponaučení: Manažeři často používají inženýrská řešení, aniž by jim rozuměli.

Štítky: Ostatní

Podobné:
Víte, proč se nemají rádi právníci a matfyzáci? To takhle jednou obě skupiny studentů jely na nějakou akci vlakem. Právníci si koupili hromadnou jízdenku a radovali se, jak ušetří. Matfyzáci šetřili ještě víc - koupili si jeden lístek dohromady. Právníci si mezi sebou šuškali: "Tedy ti matfyzáci dělají všelijaké skopičiny, ale tohle už jim fakt projít nemůže! To jsme zvědaví, co budou dělat, až přijde průvodčí." Když se blížil průvodčí, matfyzáci jako jeden muž napochodovali na záchod. Průvodčí zkontroloval právníky, ti se potutelně usmívali a ukázali průvodčímu směrem ke dveřím. "Ale na záchodě..." Průvodčí tedy zaklepe na záchod, otevřou se dveře, vysune se ruka s lístkem. Průvodčí si vezme lístek, štípne ho, vrátí a jde dál. Právníci jsou zklamaní, ale říkají si: "To je dobré, příště to uděláme taky tak." Pak se jede z akce zase zpátky. Právníci si koupí všichni dohromady jeden lístek, matfyzáci se ale opili, rozprchli, zmizeli... No zkrátka domů jel jenom jeden a ten si pro jistotu nekoupil žádný lístek. Právníci se ujišťují, že tohle už musí prasknout a těší se na tu legraci. Když se blíží průvodčí, zalezou všichni na záchod. Ke dveřím přijde matfyzák, zaklepe, zpoza dveří se vysune ruka, matfyzák si vezme lístek, popoběhne a ukáže ho průvodčímu. Štípnutý lístek vrátí za dveře a znovu doběhne za průvodčím. "Ale na záchodě!" A od té doby se nemají rádi právníci s matfyzáky...

Štítky: Ostatní