Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Termíny používané při psaní vědeckých prací

Je všeobecně známo, že...
Neobtěžoval jsem se s vyhledáním původního zdroje.
obrovského teoretického a praktického významu
Přišlo mi to zajímavé.
nesmírně významná oblast výzkumné práce
naprosto zbytečný úkol, který mi zadala komise
I když nebylo možné tyto otázky definitivně zodpovědět...
Experimenty se nezdařily, ale zjistil jsem, že bych z toho mohl vytřískat aspoň publikaci.
W-Pb systém byl vybrán jako obzvláště vhodný k demonstrování předvídaného chování.
Kolega ve vedlejší laborce měl zrovna jeden po ruce.
vysoce ryzí / velmi vysoce ryzí / extrémně ryzí / super-ryzí / spektrometricky ryzí
O složení víme jenom to, co deklaruje dodavatel.
A fiducial reference line
A scratch
Pro další zkoumání byly zvoleny tři ze vzorků.
Výsledky těch ostatních se nám nehodily a rozhodli jsme se je ignorovat.
... byl nešťastnou náhodou poškozený při montáži.
Spadlo mi to na zem.
Experiment byl prováděn s maximální pečlivostí.
Podařilo se mi nic neshodit na zem.
typické výsledky
nejlepší výsledky
Přestože při reprodukci některé detaily zanikly, je z původní mikrofotografie zřejmé, že...
Z mikrofotografie není možné určit, že...
Podle všeho se po delší době...
Neměl jsem čas ověřit, že...
shoda s předpokládanou křivkou je dokonalá
shoda s předpokládanou křivkou je značná
dobrá
mizerná
vyhovující
sporná
značná
imaginární
tak dobrá, jak se očekávalo
neexistující
Tyto výsledky budou publikovány později.
Možná bych se k tomu mohl ještě někdy vrátit (jestli mě k tomu někdo dokope / poskytne finanční prostředky).
Nejvěrohodnější výsledky dodal Novotný.
Novotný byl můj student.
Vše nasvědčuje tomu, že... / Obecně se má za to, že... / Mohlo by platit, že...
Myslím si, že...
Obecně se má za to, že...
Pár kámošů si to myslí taky.
Mohlo by se namítnout, že...
Na tuhle námitku mám tak skvělou odpověď, že se s ní hned musím vytasit.
Je zřejmé, že bude třeba vykonat ještě spoustu práce, než to důkladně pochopíme.
Nechápu to.
po následné práci mých kolegů
ani oni mu nerozumějí
Kvantitativní teorie vysvětlující tyto efekty zatím bohužel nebyla formulována.
A nechápe to ani nikdo jiný.
řádově správně
špatně
Doufám, že tato práce podnítí další studium této oblasti.
Tenhle článek není nic moc, ale všechny články na tohle téma stojí za houby.
Já s tím končím.
Poděkování patří Petru Svobodovi za asistenci při experimentech a Janu Novákovi za hodnotnou diskuzi.
Petr Svoboda to vypracoval a Jan Novák mi to vysvětlil.
projevuje se tu určitý trend
tyto údaje jsou v podstatě bezcenné
z vlastní zkušenosti
jednou
v několika případech
dvakrát
v řadě případů
třikrát
podle statistického průzkumu
říká se
statisticky vyjádřený odhad významu těchto zjištění
pustý dohad
pečlivá analýza dosažitelných údajů
tři stránky poznámek se mi rozpily, když jsem si na ně zvrhl pivo

Štítky: Slovník: vědecké práce