Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Hodnocení studentů podle oborů:
 • Statistika - Graf hodnocení studentů odpovídá normálnímu rozdělení.
 • Psychologie - Studenti udělají na papír inkoustovou kaňku, papír přeloží a odevzdají. Profesor papír rozloží, podívá se na skvrnu a dá studentovi známku, která ho napadne jako první.
 • Dějiny - Všichni studenti dostanou tutéž známku jako loni.
 • Náboženství - Známky určuje Bůh.
 • Filozofie - Co je to známka?
 • Literatura - Známka se uděluje podle celkové hmotnosti knih přečtených studentem za semestr: přes 25 kilo je A, do 25 kilo je B, do 20 kilo je C, do 15 kilo je D, do 10 kilo je E, pod 5 kilo je F.
 • Právo - Studenti obhajují svůj nárok získat A.
 • Matematika - Známky jsou proměnné.
 • Fyzika - Známky jsou relativní. Ale teoretická fyzika je vlastně matematika - viz výše.
 • Chemie - Teoretická chemie je vlastně fyzika - viz výše.
 • Biologie - Teoretická biologie je vlastně chemie - viz výše.
 • Logika - Tehdy a pouze tehdy když se student zúčastní závěrečné zkoušky a když student získá lepší známku než F, pak student dostane A, jinak student nedostane A.
 • Marxismus - Třídní boj se objevoval ve všech dosud existujících společnostech. Proto všichni dostanou stejnou známku!
 • Ekonomika - Všechny známky dohromady dosáhnou hodnoty, kde marginální produkt práce všech individuálních známek je stejný.
 • Logistika - Známky budou vyvěšeny v poledne 12:00. NE v 11:59. NE v 12:01. 12:00 v POLEDNE.
 • Informatika - Známky stanoví generátor náhodných čísel. Ale tvoje známka je objektem své vlastní třídy.
 • Hudba - Vyučující zahraje tón odpovídající známce.

Štítky: Srovnávací