Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Tým vědců provádí výzkum v oblasti technik řešení problémů. Sestavili experiment s účastí fyzika, inženýra a matematika. Experiment využíval vodovodní kohoutek a dva stejné kbelíky, z nichž jeden byl připevněn k podlaze pět metrů od kohoutku. Každý testovaný subjekt dostal prázdný druhý kbelík a úkol naplnit ten na podlaze vodou.
Inženýr odnesl kbelík ke kohoutku, napustil vodu, odnesl plný kbelík k tomu na podlaze a vodu do něj přelil. Odstoupil od kbelíku a prohlásil, že problém vyřešil. Fyzik a matematik pojali řešení obdobně. Po přelití vody fyzik poznamenal, že řešení je exaktní, protože kbelíky mají stejný objem. Matematik poznamenal pouze to, že řešení existuje.
Vědci nyní experiment upravili. Kbelík na zemi zůstal prázdný, ale ten volný byl z poloviny naplněn vodou. Zadání zůstalo stejné. Inženýr vzal kbelík, přelil vodu do toho na zemi, odnesl prázdný kbelík ke kohoutku, napustil vodu a přelil ji do kbelíku na zemi, voda přetekla a rozlila se po podlaze. Inženýr poznamenal, že zadání problému by mělo být přepracováno. Fyzik se napřed zamyslel. Pak vzal poloprázdý kbelík a doplnil ho vodou, kterou pak přelil do kbelíku na podlaze. Poznamenal, že problém má exaktní řešení a že ho nalezl. Matematik přemýšlel ještě déle. Nakonec vylil vodu z volného kbelíku a prohlásil, že problém převedl na předchozí již vyřešený.

Štítky: Srovnávací