Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Fyzik, matematik a inženýr jsou na dovolené v zahraničí, kde jsou z jim neznámého důvodu zatčeni a odsouzeni k popravě gilotinou. Den popravy nadešel a nešťastníci jsou přivedeni na popraviště.
Matematik je položen na špalek, kat trhne za provaz... ale nic se nestane, čepel visí nahoře ani se nehne. Matematik rychle vysvětluje: "Události jsou stejně pravděpodobné, takže P(A) = 1/2 a všechno je v pořádku." Dále prohlásí, že nemůže být za jeden zločin trestán vícekrát. Kat dlouho přemýšlí a nakonec se rozhodne, že zákon je na matematikově straně, a propustí ho.
Na špalek je položen fyzik. Kat trhne za provaz a zase se nic nestane. Fyzik si vzpomene na matematika a řekne: "Ek = 0,5 × mv2 a v = 0, takže je to v pořádku." Ještě připomene katovi, že nemůže být za jeden zločin trestán vícekrát a je také propuštěn.
Ke špalku je přiveden inženýr, který bedlivě sledoval dosavadní dění. Jak mu pokládají hlavu pod gilotinu, prohlédne si mechanismus uvolňující čepel a vykřikne: "Počkejte chvilku! Už vím, kde je problém..."

Štítky: Srovnávací