Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Ministerstvo zemědělství se rozhodlo podpořit mléčný průmysl tím, že vylepší krávy, aby produkovaly více mléka.
Nejprve si přizvali na konzultace přední biology a genetiky. Sestavili vědecký tým z největších mozků v oboru a stanovili mu neomezený rozpočet. Vědci požadovali vzácné chemikálie, různé podivné bakterie, tuny vybavení pro karanténu. Nehodou při výzkumu způsobili ošklivou tyfovou epidemii. Po dvou letech přišli s novou, vylepšenou krávou, která měla o 2 % lepší dojivost.
Ministerstvo nebylo příliš spokojeno, tak sestavilo tým z chemiků - nositelů Nobelovy ceny. Chemici pracovali šest měsíců, vyžádali si tuny vybavení. Při jednom experimentu otrávili mrakem jedovatého plynu polovinu města. Nakonec dosáhli 5% zvýšení dojivosti.
Ministerstvo se v zoufalství obrátilo na matematiky. Nejpřednější matematik té doby nabídl pomoc. Vyslechl si zadání a sdělil delegaci, že zítra ráno bude mít problém vyřešený, ať se za ním zastaví. Ráno přišel za matematikem samotný ministr. Matematik mu podal list papíru s výpočty. Nová kráva měla mít 300% dojivost. Na papíru stálo: "Důkaz dosažitelnosti zlepšení dojivosti krav: Uvažujme sféricky symetrickou krávu..."

Štítky: Srovnávací

Podobné:
Matematik, fyzik a inženýr si vsadili na dostizích. Po závodě si inženýr v baru postěžoval: "Nechápu, jak jsem mohl prohrát všechny peníze. Změřil jsem všechny koně, spočítal jejich sílu a určil, jak rychle poběží." Matematik ho přerušil: "Ale nevzal jsi v úvahu individuální odchylky. Já jsem provedl statistickou analýzu jejich předešlých výkonů a vsadil jsem na koně s největší pravděpodobností výhry." "A jak je možné, že jsi nic nevyhrál?" Než mohl matematik argumentovat dále, vyndal si fyzik dýmku a oni si všimli jeho nadité peněženky. Očividně o koních něco věděl. Zeptali se ho tedy na jeho metodu. "No," řekl fyzik, "zaprvé jsem předpokládal, že všichni koně jsou stejní a sféricky symetričtí..."

Štítky: Srovnávací

Jeden farmář měl problémy se slepicemi. Z čista jasna všechny težce onemocněly a on nevěděl, co s tím. Když vyzkoušel všechny běžné postupy, zavolal si na pomoc biologa, chemika a fyzika.
  • Biolog slepice pozoroval, vyšetřoval, ale nakonec prohlásil, že na nic nepřišel.
  • Chemik provedl řadu testů a měření, ale ani on nedošel k žádnému závěru.
  • Nakonec to zkusil fyzik. Jen tam tak stál a z dálky slepice pozoroval, aniž by se jich dotknul. Pak začal čmárat něco do poznámek. Nakonec, po několika strašlivých výpočtech, oznámil: "Mám to! Ale funguje to jenom pro sféricky symetrické slepice ve vakuu."

Štítky: Srovnávací

Biolog, chemik a fyzik se prochází v parku. Najednou spatří běžícího koně.
  • Biolog: Hleďte na tu nádheru! Všechna ta souhra svalů řízených nervovými impulsy při tom pohybu!
  • Chemik: Ale jdi, ty tomu vůbec nerozumíš. Musíš vnímat to uskupení různých aminokyselin, bílkovin a jiných sloučenin, které dávají koni život!
  • Fyzik: Oba dva se mýlíte, takhle se nikdy nedostanete k pravdě! Předpokládejme, že kůň je pohybující se dokonalá sféra bez tření...

Štítky: Srovnávací

Měl farmář stádo krav a potřeboval pro ně postavit co nejmenší ohradu. Pozval si inženýra, matematika a fyzika, aby mu řekli, kolik pletiva bude potřeba na plot. Inženýr se hned vydal mezi krávy, chodil od jedné ke druhé a každou si přeměřil. Matematik se nad tím uchechtl, změřil si jednu krávu a vynásobil počtem krav. Sotva skončil, vidí fyzika, jak vychází z farmářova domu a odnáší si výplatu. "Jak jste to tak rychle dokázal určit?" zajímá se. "Prostě jsem předpokládal sférickou krávu o jednotkovém poloměru."

Štítky: Srovnávací

Farmář choval slepice, ale lišky z okolí mu je žraly. Pozval si na pomoc fyzika a matematika. Fyzik celý den přemýšlel a pak řekl: "No, mám jedno řešení, ale funguje to jenom pro sférické slepice uniformní hustoty ve vakuu." Znechucený farmář se obrátil na matematika: "A vy?" "Já mám daleko elegantnější řešení, vyžaduje pouze jednu počáteční podmínku: musíte mít nekonečně mnoho kuřat."

Štítky: Srovnávací