Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Matematik, fyzik a inženýr dostali všichni stejný gumový míček s úkolem zjistit jeho objem. Dostali k dispozici vše, co potřebovali k měření, a neomezený čas na vyřešení úkolu.
  • Matematik použil metr, změřil obvod míčku, vydělil 2π, získal poloměr, umocnil na druhou, vynásobil π a vynásobil 3/4, čímž spočítal objem.
  • Fyzik si vzal kbelík, nalil do něho 10,000 litrů vody, hodil do kbelíku míček a změřil objem vytlačené vody s přesností na pět platných číslic.
  • A inženýr? Ten si zapsal seriové číslo míčku a jeho objem si vyhledal.

Štítky: Srovnávací