Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Algebraický otčenáš
Drápale náš, jenž jsi na Karlíně,
liftuj se ideále tvůj,
přijď struktura tvá,
buď vůle tvých konjugací
na podgrupách i na permutacích.
Lemma naše vezdejší dejž nám dnes
a odpusť nám naše chybné metody,
jakož i my nehledáme slabiny ve tvých důkazech.
A neuveď nás do sporu s axiomy,
neboť tvůj je postup řešení
i cykličnost a indukce
pro všechna přirozená čísla
Q. E. D.

Štítky: Matematika

Podobné:
Analytický otčenáš
Jarníku náš, jenž jsi v knihovně,
konverguj integrál tvůj,
přijď derivace tvá,
buď vůle tvých limit v R, jakož i v C.
Zkoušky naše vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše numerické chyby,
jakož i my odpouštíme tvým důkazům.
Neuveď nás ve spor
a ochraň nás před nekonečnem,
neboť tvůj je epsilon
i delta a ksí
v celém definičním oboru.
Q. E. D.

Štítky: Matematika

Programe náš, jenž jsi v paměti,
pozdraveno buď jméno tvé,
přijď operační systém tvůj,
buď vůle tvých příkazů na tiskárně jakož i na obrazovce.
Data naše vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše vstupní i výstupní chyby,
jakož i my odpouštíme viníkům s vadnými logickými obvody.
Neuveď nás ve zklamání
a zbav nás napěťových rázů,
neboť tvůj jest algoritmus i aplikace
a řešení zacyklené na věky věků.

Štítky: Počítače a informatika