Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

// Programatorska pohadka
COsoba princ, princezna;
CPotvora drak;
CObjekt kralovstvi;
void pohadka() {
  if(princ.sila >= drak.sila) {
    delete drak;
    princ += princezna + kralovstvi / 2;
  }
  else {
    princ -= hlava;
  }
  return;
}

Štítky: Počítače a informatika

Podobné:
/* Pohadka v jazyce C# */
object pohadka(Osoba princ, Osoba princezna, Potvora drak, Objekt kralovstvi) {
  if(princ.sila >= drak.sila) {
    drak = null;
    princ.Bohatstvi += princezna.Veno + kralovstvi / 2;
    return princ as object;
  }
  else {
    princ.Telo -= hlava;
    return drak as object;
  }
}

Štítky: Počítače a informatika

{ Pohadka v jazyce Object Pascal }
function pohadka(Princ, Princezna: TOsoba; Drak: TPotvora; Kralovstvi: TObject) : TObject;
begin
  if Princ.Sila >= Drak.Sila then
  begin
    Drak.Destroy;
    Princ.Bohatstvi := Princ.Bohatstvi + Princezna.Veno + Kralovstvi / 2;
    Result := Princ as TObject;
  end
  else
  begin
    Princ.Telo := Princ.Telo - Hlava;
    Result := Drak as TObject;
  end;
end;

Štítky: Počítače a informatika

c     Pohadka v jazyce Fortran
      subroutine Pohadka(princ,princezna,drak,kralovstvi)
      if (Princ.gt.Drak) then
      princ=princ+princezna+kralovstvi/2
      drak=0.
      else
      princ=princ-hlava
      endif
      end

Štítky: Počítače a informatika