Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Kráčel Ježíš po zemi, když vtom uzřel plačícího muže. I optal se Ježíš muže, nač pláče. "Bouře mi vzala dům a já teď s rodinou nemám kde žít." "Hle, muži, tvůj dům!" řekl Ježíš a před jejich zraky se objevil nádherný dům. Šel Ježíš dál a spatřil plačící ženu. "Zemřel mi můj maličký syn!" hořekuje žena. I vztáhl Ježíš ruce na dítě a řekl: "Hle, ženo, tvůj syn žije!" Procházel Ježíš dál zemí, když vtom uviděl plačícího mladíka. "Proč pláčeš, hochu?" zeptal se ho. Chlapec k Ježíši zdvihl své uplakané oči a odvětil: "Jsem matfyzák!" I usedl Ježíš k chlapci a plakal s ním.

Štítky: O matfyzácích