Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Zobrazení vtipu

Věta: Všechna čísla jsou rovna nule.
Důkaz: Předpokládejme, že a = b. Potom
  1. a = b
  2. a2 = a × b
  3. a2 - b2 = a × b - b2
  4. (a + b)(a - b) = b(a - b)
  5. a + b = b
  6. a = 0

Štítky: Důkazy